Boekrecensie: Leve(n)de speelplekken

Mensen groot en klein hebben bomen nodig. Ze sieren de buurt en bieden veel kansen voor mooi onderwijs en relaxed samenleven. Op groene speelplekken wordt fijner gespeeld en er zijn minder spanningen en conflicten. Bomen bieden veel kansen! Je kunt erin klimmen, ze omhelzen, er omheen dansen, mee knutselen of zelfs rekenen. Bomen vertellen zelfs een geschiedenis-verhaal! Bomen geven een gezonder klimaat; ze vangen fijn stof af, produceren zuurstof en verkoelen de lucht met 3-5 graden op hete zomerdagen. 

In 8 hoofdstukken wordt aangegeven waarom levende bomen een actieve rol moeten krijgen op speelplekken en hoe dit te realiseren is. Elk hoofdstuk bestaat uit 3 onderdelen; eerst wordt het onderwerp uitgelegd aan de hand van gegevens en foto's, daarna vertelt Pien...

Lees verder en meer

Voor kinderen is buitenspelen onmisbaar voor een brede ontwikkeling en het spelenderwijs leren. Zo krijgt elk kind de kans zich gezond en veelzijdig te ontwikkelen.

Activiteiten van Kommee geven een nieuwe impuls aan buitenspelen.

Kijk voor Kommee-inspiratie:

Of wil je direct contact, mail dan naar: info@kommee.com