Blog

Blog >>

Lekker aanmodderen!

Met Nationale ModderDag vraagt Veldwerk Nederland op een bijzondere wijze aandacht voor natuurbeleving. Deze organisatie wil met ModderDag bereiken dat kinderen meer ruimte krijgen voor het spelen met zand en water als belangrijk onderdeel van natuurbeleving. Het geeft kinderen plezier! Maar dat niet alleen...

Spelen met modder valt binnen de speelwereld van kinderen onder sensopatihisch spel. Kinderen beleven met hun lichaam wat het met hen doet om lekker met modder te spelen. Het geeft rust en het maakt ze ontspannen wanneer ze voelen, tasten, kneden, kliederen, vegen, druppelen, spetteren en spatten. Het warme zachte droge zand voelt anders dan zand waar je water aan toevoegt. Kinderen geven hun reactie op de substantie van het zand. Hard, koud en stevig nodigt uit tot bouwen, zandtaartjes maken en erin schrijven met een stokje. Zacht, dun en warm zand nodigt uit tot zeven, strooien en laten verwuiven tot stuifzand. Deze twee uitingsvormen kennen we uit de zandbak op school of van een dagje strand. Modderen geeft een nieuwe spel-impuls die we kinderen niet mogen onthouden. Het biedt nieuwe mogelijkheden. Je hoeft alleen maar de voorwaarden te scheppen en de kinderen zullen graag op je uitnodiging in gaan. Eerst misschien nog voorzichtig: "Mag het? Mag ik vies worden?" Maar daarna gaan ze 'los'!

Sensopathisch spel is de meest basale vorm van spel en zie je al bij heel jonge kinderen. Dit spelen en exploreren vormt een voorwaarde en voorbereiding op de latere ontwikkeling en het leren, mits de kinderen vrij hun gang kunnen gaan. Geen opdrachten en resultaten, het gaat om voelen en ervaren van het materiaal. Het geeft de kinderen tegenstrijdige gevoelens: Modder is vies, maar het voelt wel lekker.

Op jonge leeftijd (0-8 jr) moeten kinderen genoeg kansen krijgen om op deze manier te spelen en te ontdekken. Dit kan met water en zand, maar in dezelfde categorie vallen ook (vinger)verf en klei. Het 'onbevangen, zonder opdracht kunnen experimenteren' verdwijnt in het onderwijs sreeds meer naar de achtergrond. Dat is jammer. Hiermee ontnemen we kinderen een basisontwikkeling die broodnodig is om creatief, zelfstandig denkende mensen te worden. Hun welbevinden en zelfvertrouwen groeit omdat je de natuurlijke behoeften van kinderen serieus neemt. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten die mee gaan doen aan ModderDag kunnen aan de gezichten van de modderende kinderen zien dat ze zijn ingegaan op de basisbehoeften.

Freinet (onderwijzer en pedagoog): "Het kind heeft een natuurlijke drang om de wereld te onderzoeken. Kinderen leren door ervaren, ontdekken en beleven."

Malaguzzi (grondlegger van de pedagogiek voor Reggio Emilia): "Door goed naar kinderen te kijken en naar hen te luisteren, ontdekken we wat hen bezighoudt en wat ze nodig hebben." In de praktijk van Reggio Emilia krijgen kinderen veel ruimte om zelf te ontdekken en keuzes te maken.

Volwassenen doen vaak moeite om kinderen bij al dat moois weg te houden: "Pas op, niet in de plassen!" of: "Je hebt je mooie jurk aan, niet in de modder!" Maak op ModderDag een modder-buiten-keuken (zie Pinterest KOMMEE!) en laat je kinderen vrij! Of geef ze stokken om lekker in de blubber te roeren. Of maak een modderglijbaan voor deze gelegenheid. Doe een wedstrijd wie de hoogste moddertoren maakt...!

Kijk voor actuele informatie: www.modderdag.nl

We wensen je heel veel MODDERPRET!!

 

Terug

Voor kinderen is buitenspelen onmisbaar voor een brede ontwikkeling en het spelenderwijs leren. Zo krijgt elk kind de kans zich gezond en veelzijdig te ontwikkelen.

Activiteiten van Kommee geven een nieuwe impuls aan buitenspelen.

Kijk voor Kommee-inspiratie:

Of wil je direct contact, mail dan naar: info@kommee.com

Je mag binnen 2 werkdagen reactie van ons verwachten.