Eén dag per jaar, eind juni, mag elk kind lekker spelen met zand & water. Het is die dag ‘Nationale Modderdag’.

Mud-day; In 2013 heeft Veldwerk Nederland de ModderDag naar Nederland gehaald en inmiddels doen er elk jaar 125.000 kinderen mee, vooral in de kinderopvang en op BSO’s. De scholen lopen nog een beetje achter, maar ook daar komen steeds meer leerkrachten in beweging om van deze dag een echte leer-, ontdek-, en doe-dag te maken. Voor kinderen worden er activiteiten georganiseerd waarbij kinderen ten volle mogen exploreren. En hoe ouder de kinderen worden, hoe meer ze ook vragen om opdrachten en suggesties; bijvoorbeeld: rivieren en kanalen in de zandbak, incl. dijken met zandzakken (boterhamzakjes gevuld met zand). Het idee dat er die dag onbeperkt met zand en water, dus: modder, gespeeld mag worden en dat het niet erg is wanneer je er (een beetje) vies van wordt.

Niet alleen leuk; Het is wetenschappelijk aangetoond dat buitenspelen in de natuur de ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert. Kinderen nemen informatie op via hun zintuigen en verwerken dat tot waardevolle ervaringen waar ze een heel leven lang van profiteren. Deze sensorische prikkels zijn belangrijk voor de aanleg van ‘het wegennetwerk’ in de hersenen. Omdat zand en water open materialen zijn, kan elk kind er zijn eigen weg mee gaan. Zo kunnen ze leren ‘out of the box’ te denken, ze worden er creatief van. Leerlingen ervaren rust in de natuur, dat is wel bewezen op speelplekken die steeds groener worden. Ook op een grijs tegelplein is er veel te bedenken zodat kinderen bijvoorbeeld even fijn kunnen opladen bij een stromende pomp in de zandbak. Het is daarom onbegrijpelijk dat sommige scholen zeggen dat alleen de kinderen van de onderbouw in de zandbak mogen spelen. Elk kind verdient die mogelijkheid in zijn -soms stressvolle- schoolbestaan. Maak dus van buitenspelen een aandachtsgebied, of zoals Johan Cruyff zei: “Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn”.

Stimulans; Modderdag biedt mogelijkheden om het echte buitenspelen weer aandacht te geven. Als school kun je door mee te doen uitstralen dat het belangrijk is dat kinderen avontuurlijke activiteiten mogen doen. Nodig bijvoorbeeld ouders het laatste uur uit en geef hen een zandkoekje bij de koffie. Laat ze merken dat de school prioriteit geeft aan welbevinden en gezond ontwikkelen. Dat er weer evenwicht en samenwerking mag komen tussen cognitief & ervarend leren en dat het elkaar mag versterken. Zo kunnen ouders thuis hun kinderen weer stimuleren om oude buitenspeelkleren aan te trekken. Veel kinderen hebben baat bij lekker vrij bewegen na schooltijd en dat kunnen we laten zien op een dag als Modder-Dag.