Mensen, groot en klein, hebben bomen nodig. Ze sieren de buurt en bieden veel kansen voor mooi onderwijs en relaxed samenleven. Op groene speelplekken wordt fijner gespeeld en er zijn minder spanningen en conflicten. Bomen bieden veel kansen! Je kunt erin klimmen, ze omhelzen, er omheen dansen, mee knutselen of zelfs rekenen. Bomen vertellen zelfs een geschiedenis-verhaal! Bomen geven een gezonder klimaat; ze vangen fijn stof af, produceren zuurstof en verkoelen de lucht met 3-5 graden op hete zomerdagen. 

In 8 hoofdstukken wordt aangegeven waarom levende bomen een actieve rol moeten krijgen op speelplekken en hoe dit te realiseren is. Elk hoofdstuk bestaat uit 3 onderdelen; eerst wordt het onderwerp uitgelegd aan de hand van gegevens en foto’s, daarna vertelt Pien dit verhaal vanuit de belevingswereld van kinderen en als laatste krijgt de lezer tips over het onderwerp dat behandeld is.

Er staat veel zinvolle informatie in dit prachtige bomen-boek, bijvoorbeeld over een oude Paardenkastanje. Deze boom van 150 jaar oud verdampt op een droge zomerdag 8.000 liter water. Het heeft een blad-oppervlak van 3000 vierkante meter. De bladeren filteren per jaar dus 1.500 gram fijnstof uit de lucht. Een gelijkwaardige filterinstallatie is na 10 jaar versleten, kost €200.000,- en gebruikt €5.500,- aan stroom per jaar. Oude bomen zijn dus goud waard!

In het hoofdstuk over ‘Spelen met bomen’ zitten wij op het puntje van de stoel. We zien in onze buurt steeds meer dat er touwen met banden en schommels in oude stadsbomen worden gehangen. We juichen deze initiatieven toe omdat bomen veel kansen bieden voor sport en spel. Daarnaast prikkelen bomen de hersenen doordat ze aanzetten tot fantasie-spel. Kinderen die spelen en leven in een boomrijke omgeving ontdekken dat elk seizoen weer anders is. Bladeren, knoppen, bloemen en vruchten spreken tot de verbeelding. Ze kunnen met dit losse materiaal heerlijk spelen en een paar takjes afbreken is dan geen enkel probleem. Verder nodigen sommige bomen natuurlijk uit om heerlijk in te klimmen!

In het hoofdstuk ‘De boom als leermeester’ gaat het over de lesstof die bomen bieden. Biologie, rekenen, geschiedenis, knutselen en tekenen. Een groene speelplek biedt kansen om lesstof aanschouwelijk te maken en onderzoekende en creatieve geesten te prikkelen.

In het volgende hoofdstuk wordt de lezer meegenomen in het maken van een bomenplan. Zo blijft het niet alleen theorie, maar wordt de wereld na het lezen van dit zinvolle boek echt groener en dus mooier in alle facetten.

Dit boek is een echte aanrader voor ieder die werk wil maken van een mooiere leefplek. Elke schooldirecteur zou dit boek moeten lezen, vooral wanneer er plannen worden gemaakt om de buitenruimte aan te pakken. Elke boom die geplant wordt, is er een! Wat ons betreft is dit boek ook verplichte kost voor beleidsmedewerkers, bestuurders en architecten en voor kinderen is het  toegankelijk door alle verhalen en belevenissen van Pien. In eenvoudige taal wordt de inhoud van ieder hoofdstuk door haar aan kinderen verteld vaak met een leuke opdracht erbij.

Kortom; willen we van de 21 ste eeuw een mooie, leefbare groene eeuw maken? Zet dit boek op je leeslijst! Je wordt vast aangestoken en in actie gebracht om de inhoud in de praktijk te gaan brengen.
En dat was de bedoeling van de Bomenstichting. Terecht!

Leve(n) de speelplekken, Uitgever: Bomenstichting, Auteurs: Hannah Hirsch en Annemiek van Loon ISBN: 9789070405274, €19,95